baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 6 (17) 2019

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Gurova Darya

THE MODERN ЕСONOMІС IMPACT OF TOURISM

Завантажити

Ляшевська В.І.,
Шадріна Д.Ю.,
Орєхов В.Р.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Завантажити

Микитенко Т.В.,
Нізельська М.А.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Завантажити

Морозова І.В.,
Микитенко Т.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Чернова О.В.,
Шараєнко О.А.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білан О.С.

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Завантажити

Бурлака Л.Ф.

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Завантажити

Киризюк С.В.

ПІДТРИМКА РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Завантажити

Косач І.А.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити

Радченко О.П.

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Робул Ю.В.

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ДОБРОБУТУ

Завантажити

Руда Т.В.,
Артеменко А.В.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ПЕРЕМІЩЕННЯМ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ ТА ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Завантажити

Ситник Н.С.,
Шушкова Ю.В.

ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Січка І.І.

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ У РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

Завантажити

Скачков О.М.,
Войтенко К.В.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

Тимошенко Н.Ю.,
Мелех Н.В.

ГЛОБАЛЬНІ ПРИЧИНИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Завантажити

Sheiko Iryna,
Storozhenko Oleksandra

PERSPECTIVES AND POSITIONING OF THE UKRAINIAN INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR AT GLOBAL DIGITALIZATION PROCESS

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Безолюк Б.Б.

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

Завантажити

Буга Н.Ю.,
Тичинська А.І.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІК-БРЕНДУ РЕГІОНУ

Завантажити

Вовк О.М.,
Долгополова Ю.А.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕНН ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АВІАПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Горшкова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДНИКА ІВЕНТ-ТУРИЗМУ Завантажити
Громова О.В.,
Оробінський О.С.
КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Громова О.В.,
Шилова О.В.
МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ Завантажити
Жигалкевич Ж.М.,
Чухліб В.Є.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ЇХ РИЗИКАМИ: ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ Завантажити
Карачарова К.А.,
Єрьоміна М.О.,
Кошак М.Ю.
ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ Завантажити
Ковальова В.І. РІВНІ ВИНИКНЕННЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗМЕНШЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Завантажити
Коптєва Г.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Завантажити
Криховецька З.М.,
Кропельницька С.О.,
Кондур О.С.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО) Завантажити
Леміш К.М.,
Черемісіна Т.В.
, Буланкіна О.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити
Малтиз В.В.,
Тарасенко Ю.В.
АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити
Пандас А.В.,
Пислиця О.В.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОСТУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Пащенко О.П.,
Гончаренко Н.В.
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ БІЗНЕСУ Завантажити
Пилипенко Л.М.,
Редько М.О.
АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ УПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Пономаренко І.В.,
Ярема К.О.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ Завантажити
Роговая Т.Ю.,
Калініна О.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ Завантажити
Розумей С.Б.,
Ніколаєнко І.В.,
Келеп Ю.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Завантажити
Сачинська Л.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Ситник Й.С. РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА МОТИВУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Сівакова О.А.,
Рахман М.С.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Соколова Г.Б. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ Завантажити
Шикіна О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “MARRIOTT” Завантажити
Шира Т.Б. МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Штангрет А.М.,
Караїм М.М.,
Штангрет І.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Пакуліна А.А.,
Головко-Марченко І.С.,
Пакуліна Г.С.

КОНТРОЛІНГ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ Завантажити

Щьокіна Є.Ю.,
Дорофєєва І.С.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Завантажити

Щьокіна Є.Ю.,
Царюк Ю.С.,
Денісова Є.В.

ЕФЕКТИВНІ СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Арестов С.В. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Волкова Н.В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Завантажити
Корягіна Т.В.,
Козорог Д.С.,
Норенко А.М.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Завантажити
Павлюк Т.І. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Завантажити
Павлюк Т.І.,
Новак І.Г.
РІВЕНЬ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ Завантажити
Погребняк А.Ю.,
Місяйло О.В.
СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Завантажити
Роєнко В.І. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гулик Т.В.,
Кербікова А.С.,
Горбань І.С.
ПРИНЦИПИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Ливдар М.В.,
Ярошевич Н.Б.,
Степанова А.В.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Завантажити
Ліхоносова Г.С.,
Колесник В.О.
ФІНАНСОВІ КАТАЛІЗАТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Мандра Н.Г.,
Лактионова О.Е.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ, ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ, ТРЕНДЫ Завантажити
Панченко В.В. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ Завантажити
Ситник І.П. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА УМОВИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Завантажити
Терещенко Т.Є.,
Долгарева Я.М.
ТРАДИЦІЙНІ І АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Ткачук Н.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ Завантажити
Torianyk Zhanna,
Shevchenko Viktoriia,
Nedviga Liliia
PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR IN UKRAINE Завантажити
Фурсова В.А.,
Савостянова А.О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ Завантажити
Хмілевська А.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атамас П.Й., Таус К.С. УДОСКОНАЛЮЄМО ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Безверхня Ю.В. АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Беренда Н.І.,
Авєліна К.О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Ілляшенко К.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Завантажити
Малахова А.В.,
Мартиненко О.В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІКРОБІЗНЕСУ, ЙОГО ОБЛІКУ Й ОПОДАТКУВАННЯ Завантажити
Міщенко Т.М. НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Завантажити

СТАТИСТИКА

Чемікос А.В.,
Рахман М.С.
АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ТА РОЗРОБКА ПРОЄКТУ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Завантажити
Чемікос А.В.,
Сівакова О.А.,
Євтушенко В.А.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Завантажити
Шацкова Л.П.,
Тімченко Т.О.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Капраль О.Р.

ВИДИ КОНТЕНТУ ТА КОНТЕНТ, ЩО СПРИЯЄ ЗБІЛЬШЕННЮ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ

Завантажити

Рикота В.І.,
Ковпак Е.О.

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ІНДЕКСУ PFTS ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ARIMA-GARCH

Завантажити

Черноусова Ж.Т.,
Комарницька А.О.

МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТИЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

Завантажити