baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

Про журнал

банер 1Приазовський економічний вісник – електронне наукове видання, засноване Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя) у 2017 році.

Тематика: згідно з галуззю науки «08.00.00 – Економічні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

ISSN (Online): 2522-4263

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 10 травня 2017 року № 693

Метою електронного наукового журналу «Приазовський економічний вісник» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

У науковому журналі розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.


Дана мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;

- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;

- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.


Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Графік прийому статей на 2018 рік:

Випуск № 1(06) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 16 лютого 2018 року. Дата розміщення − 31 березня 2018 року.

Випуск № 2(07) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 20 квітня 2018 року. Дата розміщення − 8 червня 2018 року.

Випуск № 3(08) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 15 червня 2018 року. Дата розміщення − 31 липня 2018 року.

Випуск № 4(09) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 17 серпня 2018 року. Дата розміщення − 1 жовтня 2018 року.

Випуск № 5(10) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 19 жовтня 2018 року. Дата розміщення − 3 грудня 2018 року.

Випуск № 6(11) 2018 року.
Дата подання матеріалів − до 21 грудня 2018 року. Дата розміщення − 8 лютого 2019 року.