baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

банер 1Приазовський економічний вісник – електронне наукове видання, засноване Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя) у 2017 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

ISSN (Online): 2522-4263

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 10 травня 2017 року № 693

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 - Економіка; 071 - Облік і оподаткування; 072 - Фінанси, банківська справа та страхування; 073 - Менеджмент; 075 - Маркетинг; 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 292 - Міжнародні економічні відносини.

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Приазовський економічний вісник

Vernadsky National Library: Приазовський економічний вісник

CrossrefПриазовський економічний вісник

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Приазовський економічний вісник

Метою електронного наукового журналу «Приазовський економічний вісник» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

У науковому журналі розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.


Дана мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;

- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;

- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.


Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці