baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

Про журнал

банер 1Приазовський економічний вісник – електронне наукове видання, засноване Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя) у 2017 році.

Тематика: згідно з галуззю науки «08.00.00 – Економічні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

ISSN (Online): 2522-4263

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 10 травня 2017 року № 693

Метою електронного наукового журналу «Приазовський економічний вісник» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

У науковому журналі розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.


Дана мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;

- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;

- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.


Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Графік прийому статей на 2019 рік:

Випуск № 1(12) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 1 лютого 2019 року. Дата розміщення − 15 березня 2019 року.

Випуск № 2(13) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 5 квітня 2019 року. Дата розміщення − 21 травня 2019 року.

Випуск № 3(14) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 7 червня 2019 року. Дата розміщення − 23 липня 2019 року.

Випуск № 4(15) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 9 серпня 2019 року. Дата розміщення − 20 вересня 2019 року.

Випуск № 5(16) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 4 жовтня 2019 року. Дата розміщення − 19 листпада 2019 року.

Випуск № 6(17) 2019 року.
Дата подання матеріалів − до 27 грудня 2019 року. Дата розміщення − 12 лютого 2020 року.