baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 1 (06) 2018 / Volume 1 (06) 2018

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.

ВІД ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ГЛОБАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ        

Завантажити

Даниліна С.О.

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ М&А В УКРАЇНІ 

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Омельницька В.О.

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Завантажити

Резникова Т.Я.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Завантажити

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лазоренко Т.В.,
Андрійчук М.І.

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Попович Д.В.,
Алимов О.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ                                      

Завантажити

Білик І.І.,
Косар Н.С.

ІННОВАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА РИНКУ

Завантажити

Буряченко О.Є.,
Яроміч С.А.
ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Завантажити
Вершина А.А.,
Дячек В.В.
РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДНИК ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

Кравченко М.О.,
Манорик Г.О.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Завантажити
Лазоренко В.В. МЕТОДИ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Завантажити
Мокляк М.В.,
Хаустова Е.О.
ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Подпрядова О.В.,
Євтушенко Г.В.
ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити
Прокопів М.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИЛОВОГО СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ФАКТОРА ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ ТА СИЛОВОМУ ЗАХОПЛЕННЮ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Romanovskyi I.,
Vyshnikin D.
ON PECULIAR FEATURES OF INVESTMENT SOURCES ATTRACTION TO AN ENTERPRISE Завантажити
Савчук Я.О. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Завантажити
Тюленєва Ю.В.,
Майстренко Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Зеленко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

Завантажити

Полякова Ю.В.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Масленнікова В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  

Завантажити

Стасюк В.М. ВОДОПОСТАЧАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА: БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ОРЕНДИ АБО КОНЦЕСІЇ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

 

Смутчак З.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Голинський Ю.О.,
Луців Л.М.,
Клонцак Р.І.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити

Гудзовата О.О

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО СЕКТОРУ ДЕРЖАВИ

Завантажити

Гуцаленко О.О. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Завантажити
Петренко Л.М. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Завантажити
Слатвінська М.О. АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕГУЛЮЮЧОЇ РОЛІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондаренко О.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ТА ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ          

Завантажити

Мельник К.П.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити 

Жигалкевич Ж.М.,
Храмцова М.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кисільова І.Ю.

ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ

Завантажити 

Покатаєва О.В., Скоринін А.П.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити