baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 1 (01) 2017 / Volume 1 (01) 2017

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шмиголь Н.М.,
Балака Т.
ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ В ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Завантажити Download

Gaidey D.A.

CRITICAL ANALYSES OF ECONOMIC CYCLES THEORIES

Завантажити

Download

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Владика Ю.П. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Завантажити Download

Пужай-Череда А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завантажити 
Download

Shaposhnykov K.S.

DEVELOPMENT OF INFOCOMMUNICATION SPHERE IN THE NATIONAL ECONOMY

Завантажити

 Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрусів У.Я. РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

 Download

Демчук Н.І.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити 
Download
 

Рекова Н.Ю.,
Біленька Ю.О.

ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: ДОСВІД ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити 
Download

Стройко Т.В.

НЕОБХІДНІСТЬ ВІДРОДЖЕННЯ СЕКТОРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити 
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бріцина Ю.В. СТАН ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Завантажити Download

Томарева-Патлахова В.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕТЕРМІНАНТ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Завантажити 
Download

 Трохимець О.І.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ЦІН ТА ТАРИФІВ

Завантажити 
Download

 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гальцoва O.Л.,

Бріцина Ю.В.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Завантажити Download

Довгаль О.В.

МЕНЕДЖМЕНТ ПІД ЧАС КРИЗИ

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Покатаєва О.В.,

Давидков С.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ Завантажити Download

Сидор Г.В.

КРЕДИТ З ПОЗИЦІЇ ІСНУЮЧИХ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ ПІДХОДІВ

Завантажити 
Download

Khrushch N.A.,

Prystupa L.A.

FINANCIAL AND ECONOMIC ESSENCE AND TRENDS OF CROWDFUNDING IN TODAY’S BUSINESS ENVIRONMENT

Завантажити

 Download