baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 2 (07) 2018 / Volume 2 (07) 2018

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Дорошенко А.П.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ       

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Манаєнко І.М.,
Марченко Р.В.

ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ КРАЇН ЄС В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Завантажити

Хмелевський О.В.,
Кошівська М.В.

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Завантажити

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гаврилець О.В.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У ХОДІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Завантажити

Ляшевська В.І.,
Луняка В.А.,
Шкумат А.В.

ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Завантажити

Моргачов І.В. ПЕРЕДУМОВИ КООПЕРАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНО САМОЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ Завантажити
Тріпак М.М.,
Коркушко О.Н.
ПРАГМАТИЗМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ІНКЛЮЗИВНОГО ВИШУ Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бозуленко О.Ю.

СУТНІСТЬ РИЗИКІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ                                     

Завантажити

Гальцова О.Л.

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Ковінько О.М.,
Середницька Л.П.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ УПАКОВКИ ТОВАРУ Завантажити
Лазоренко Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ Завантажити

Лук’янова В.В.,
Лабунець О.О.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Завантажити
Макарова В.В. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Завантажити
Пономаренко І.В. МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ Завантажити
Скупейко В.В. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Завантажити
Соковніна Д.М ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Труніна І.М.,
Кривонос Н.Ю.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВАЖЕЛІВ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОРГАНІЗАЦІЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ганський В.О.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ФАКТОР ЛОКАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Гунько Л.А.,
Колганова І.Г.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КРАЇНАХ ЄС  

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

 

Добренко О.О.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Безкровний О.В.

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Думанська І.Ю.

СТАРТАП ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АПК

Завантажити

Замасло О.Т.,
Зубік Н.В.
АНАЛІЗ УТРАТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ВІД СХЕМ УХИЛЯННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ Завантажити
Кміть В.М.,
Комарницький В.І.
ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Завантажити
Лактионова О.Е. ТРЕНДЫ И ДИНАМИКА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И УСЛУГ ФИНАНСОВОГО АУТСОРСИНГА Завантажити
Мазур Д.В.,
Романенко Т.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ВІДКРИТОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ Завантажити 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дунаєвський М.С.,
Сулейманов С.-Б.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ І КЛУБНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я        

Завантажити

Гальцова О.Л.

СТВОРЕННЯ УМОВ І РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Завантажити

Наволокіна А.С.

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

Завантажити