baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 Випуск 4 (09) 2018 / Volume 4 (09) 2018

Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кулаковський К.О.

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Завантажити

Петрова Г.Є.,
Малюта І.А.,
Бережнюк І.Г. 

СУЧАСНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ЯК ВЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гомон М.В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантажити

Соболева І.В.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Білан О.С.

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Братута О.Г.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Джерелюк Ю.О. ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Новікова Н.М. ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ Завантажити
Онищук Н.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ Завантажити
Рудь О.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕОРІЇ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРТОСТІ УГОД M&A Завантажити
Шпак Ю.Н. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Завантажити
Шульженко І.В.,
Алієва В.А.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити
Шульженко І.В.,
Остапенко С.Ю.,
Симоненко В.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Козирєва О.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ

Завантажити

Мінакова О.О.

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ОСНОВНИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

Завантажити

Пікулик О.Б. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Завантажити
Свида І.В. АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Табанова А.І.,
Сало Я.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити
Філіпчук В.Р. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гапонюк М.А. СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ Завантажити
Ільчук В.П.,
Шпомер Т.О.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Завантажити
Коваленко В.В. РОЗВИТОК FINTECH: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ Завантажити
Бойко Д.І.,
Коковіхіна О.О.,
Лисьонкова Н.М.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЇЇ ЗАГРОЗ

Завантажити
Лактионова О.Е.,
Мандра Н.Г.
 СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ, МЕНЕДЖМЕНТ НА МЕТОДАХ АУТСОРСИНГА Завантажити 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Пилипенко Л.М.,
Тивончук О.І.
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  Завантажити 
Shmatkovska T.O. MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE RATING ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE  Завантажити 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбатюк К.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ R ДЛЯ НЕЧІТКОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Завантажити

Горбачук В.М.,
Дунаєвський М.С.,
Сулейманов С.-Б.

ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ЗАПОРІЖЧИНИ У 2017–2018 РР.

Завантажити

Кузнєцова Г.О.

ПРОЕКТУВАННЯ МАЛИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ В РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Завантажити