baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 

 Випуск 2 (02) 2017

 Титульна сторінка

 Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Стаканов Р.Д. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В АФРИЦІ

Завантажити

 

 

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Засанська С.В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ

Завантажити 

 

Миколайчук Н.С.,

Миколайчук М.М.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ І РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Завантажити 

Нікитенко Д.В.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити

 

Трапаідзе С.М.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 

Завантажити

 

 

Щербак В.В. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ  

Завантажити

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Барташевська Ю.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

 

Герасименко В.Г.

КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити 

 

Луцик І.Б.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантажити

Мазурок П.С.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Шостак Л.В.,
Медведчук О.В.
ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
 

Олійник О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  Завантажити
Русінова О.С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити
Черняк В.І. АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО БУМУ  Завантажити
Чухрай Н.І.,
Бохонко І.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВПЛИВОМ НА ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити
Шаповал В.М.,
Герасименко Т.В.,
Шпак М.В.
РОЗРОБКА АКТУАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  Завантажити
Янчукович Т.В. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  Завантажити

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вавулін О.І. ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ  Завантажити 

Козирєва О.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Завантажити 

Мазур Д.В.

Мазур О.В.

ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

Завантажити

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гунько Л.А.,
Колганова І.Г.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити 

 

Іванова Т.В.

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Мархонос С.М.,
Турло Н.П.

РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ

Завантажити
 

Товстуха І.О. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА РІВНЕМ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  Завантажити

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бакало Н.В.,
Бересток Є.Т.,
Шепелєва А.О.

ВПЛИВ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕМОЦІЙНИЙ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДИТИНИ Завантажити 

Удовицька Є.А.,
Коба А.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Завантажити 

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Зубова А.О.,
Дереза В.М.
ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити 
Онищенко Ю.І.,
Дем’яновська Д.О.

ОЦІНКА СТАНУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ В БАНКАХ УКРАЇНИ Завантажити 
 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Голдан Л.А. АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити 

Кравченко М.В.,
Климова Ю.В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ

Завантажити 

Сейрік О.Ю.

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ

Завантажити

Саченко С.І.,
Черешнюк О.М.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВЗАЄМОВІДНОСИН
ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

Завантажити
 

СТАТИСТИКА

Ставицький О.В.,
Манько Ю.Р.
АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДО ТА ПІСЛЯ БРЕКЗІТУ Завантажити 

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ставицький О.В.,
Дятлова Н.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРИ В ЕКОНОМІЦІ Завантажити 

Приходченко О.Ю.

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ ЯК КОНФЛІКТ МІЖ СУБ’ЄКТОМ, ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити 

Ткачова О.К.

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕД НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ

Завантажити