baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

 Випуск 2 (02) 2017 / Volume 2 (02) 2017

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Стаканов Р.Д. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В АФРИЦІ

Завантажити

 Download

 

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Засанська С.В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ

Завантажити 

Download

Миколайчук Н.С.,

Миколайчук М.М.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ І РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Завантажити 
Download

Нікитенко Д.В.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити

 Download

Трапаідзе С.М.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 

Завантажити

 Download

 

Щербак В.В. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ  

Завантажити

 Download

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Барташевська Ю.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

 Download

Герасименко В.Г.

КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити 
Download
 

Луцик І.Б.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантажити
Download

Мазурок П.С.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Шостак Л.В.,
Медведчук О.В.
ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download 

Олійник О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  Завантажити
Download
Русінова О.С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити
Download
Черняк В.І. АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО БУМУ  Завантажити
Download
Чухрай Н.І.,
Бохонко І.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВПЛИВОМ НА ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити
Download
Шаповал В.М.,
Герасименко Т.В.,
Шпак М.В.
РОЗРОБКА АКТУАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  Завантажити
Download
Янчукович Т.В. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  Завантажити
Download

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вавулін О.І. ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ  Завантажити 
Download

Козирєва О.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Завантажити 
Download

Мазур Д.В.

Мазур О.В.

ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гунько Л.А.,
Колганова І.Г.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити 

Download

Іванова Т.В.

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Завантажити
Download

Мархонос С.М.,
Турло Н.П.

РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ

Завантажити
Download 

Товстуха І.О. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА РІВНЕМ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  Завантажити
Download

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бакало Н.В.,
Бересток Є.Т.,
Шепелєва А.О.

ВПЛИВ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕМОЦІЙНИЙ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДИТИНИ Завантажити 
Download

Удовицька Є.А.,
Коба А.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Завантажити 
Download

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Зубова А.О.,
Дереза В.М.
ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Завантажити 
Download
Онищенко Ю.І.,
Дем’яновська Д.О.

ОЦІНКА СТАНУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ В БАНКАХ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Голдан Л.А. АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити 
Download

Кравченко М.В.,
Климова Ю.В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ

Завантажити 
Download

Сейрік О.Ю.

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ

Завантажити
Download

Саченко С.І.,
Черешнюк О.М.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВЗАЄМОВІДНОСИН
ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

Завантажити
Download 

СТАТИСТИКА

Ставицький О.В.,
Манько Ю.Р.
АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДО ТА ПІСЛЯ БРЕКЗІТУ Завантажити 
Download

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ставицький О.В.,
Дятлова Н.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРИ В ЕКОНОМІЦІ Завантажити 
Download

Приходченко О.Ю.

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ ЯК КОНФЛІКТ МІЖ СУБ’ЄКТОМ, ПЕНСІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити 
Download

Ткачова О.К.

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЕД НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ

Завантажити
Download