baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 2 (31) 2022

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Проскуріна М.О.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Іщенко А.В.

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кот Л.Л.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІЖСЕКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантажити

Trokhymets Olena,
Galtsova Olga

THEORETICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHALLENGES

Завантажити

Чуб А.В.

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗНОЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

Завантажити

Шейко І.А.,
Стороженко О.В.,
Курденко О.В.

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Завантажити

Штангрет А.М.,
Базилюк В.Б.,
Чорненька О.Б.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вовчанська О.М.,
Іванова Л.О.

СТОРІТЕЛІНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЇ

Завантажити

Гобир І.Б., Буй Ю.В.,
Буй Л.В.

АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити

Назаренко С.А.,
Носань Н.С.

АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Завантажити

Підвальна О.Г.,
Колесник Т.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В МАРКЕТИНГУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Романовський І.Г.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ

Завантажити

Черняєва А.О.

СУЧАСНІ НАПРЯМИ В ОЦІНЦІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Яценко М.С.,
Моренченко К.Г.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Павлюк Т.І.,
Юрчик І.Б.

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Єрмоленко О.А.,
Коковіхіна О.О.,
Лисьонкова Н.М.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Завантажити

Малишко Є.О.

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Паславська Р.Ю.

ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ

Завантажити

Хоменко Л.М.,
Глухова В.І.,
Мар’янчеко С.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

Завантажити

Чубка О.М.,
Курило О.Б.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ “ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9”: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Васільєва Л.М.,
Олійник Д.В.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ

Завантажити

Чернецька О.В.,
Саванчук Т.М.,
Губарик О.М.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Зомчак Л.М.,
Дереш О.М.

ПАНЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Завантажити