baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 

 Випуск 3 (03) 2017

 Титульна сторінка

 Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Подзігун С.М.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ 

Завантажити

Яворська В.О.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ НА СВІТОВОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ 

Завантажити

 

 

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ

Гаража О.П.

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 

Завантажити

Горлачук О.А., 

Горлачук М.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Завантажити

Борисова Л.П., 

Коваль В.В., Мужайло В.Д.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Завантажити

Навроцький Я.Ф. ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ПРИБУТКОВОСТІ РОСЛИННИЦТВА   Завантажити
 

Павліщій Д.О.

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СПРИЯТЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантажити

Покатаєва О.В., Скоринін А.П. ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

Завантажити 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Верезомська І.Г.,
Олійник О.М.

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ

Завантажити

 

Висоцький О.О.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Завантажити

 

Крупельницька І.Г.,
Євась Т.В.,
Жукова О.А.

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

 
Тисько М.М. ІННОВАЦІНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО РОЗВИТКУ 

Завантажити

 

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Турський І.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ – НОВА ЯКІСТЬ РОЗВИТКУ

 

Завантажити

 

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дудченко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Завантажити

 

Пантєлєєва Н.М.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 

Завантажити

 

Поліщук Н.В.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Завантажити

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

Зінченко О.В.,
Сайко К.І.

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Завантажити

 

Шилко І.С.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантажити 

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

 Солодухин С.В. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Завантажити