baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

 Випуск 3 (03) 2017 / Volume 3 (03) 2017

 Титульна сторінка / Title page

 Зміст випуску / Table of Contents

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Подзігун С.М.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ 

Завантажити

 Download

Яворська В.О.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ НА СВІТОВОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ 

Завантажити

 Download

 

 

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ

Гаража О.П.

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 

Завантажити

 Download

Горлачук О.А., 

Горлачук М.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИСУ РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Завантажити

 Download

Борисова Л.П., 

Коваль В.В., Мужайло В.Д.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Завантажити

 Download

Навроцький Я.Ф. ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ ПРИБУТКОВОСТІ РОСЛИННИЦТВА   Завантажити

 Download

 

Павліщій Д.О.

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СПРИЯТЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантажити

 Download

Покатаєва О.В., Скоринін А.П. ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

Завантажити

 Download

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Верезомська І.Г.,
Олійник О.М.

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІМІДЖУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ

Завантажити

 Download

 

Висоцький О.О.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Завантажити

 Download

 

Крупельницька І.Г.,
Євась Т.В.,
Жукова О.А.

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

 Download

 
Тисько М.М. ІННОВАЦІНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО РОЗВИТКУ 

Завантажити

 Download

 

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Турський І.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ – НОВА ЯКІСТЬ РОЗВИТКУ

 

Завантажити

 Download

 

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дудченко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Завантажити

 Download

 

Пантєлєєва Н.М.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 

Завантажити

 Download

 

Поліщук Н.В.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Завантажити

 Download

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

Зінченко О.В.,
Сайко К.І.

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Завантажити

 Download

 

Шилко І.С.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантажити

 Download 

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

 Солодухин С.В. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Завантажити

 Download