baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 5 (28) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Андрусів У.Я.,
Зелінська Г.О.,
Гальцова О.Л.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Завантажити

Сай Л.П., Юрчук Х.Г.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КОНТРАФАКТНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кійко А.В.,
Філіпковська Л.О.

ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити

Філатова О.М.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Завантажити

Чуб А.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бойченко А.А.,
Шмиголь Н.М.,
Гальцова О.Л.

МОТИВАЦІЯ: ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ, ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Verbytska Anna,
Babachenko Larysa

СOMMUNICATION STRATEGY DEVELOPMENT ALGORITHM FOR B2C STARTUPS

Завантажити

Гірна О.Б.,
Кобилюх О.Я.

ФУЛФІЛМЕНТ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Завантажити

Грінченко Р.В.

СУЧАСНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити

Ємельянов О.Ю.,
Петрушка Т.О.,
Петрушка К.І.

РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У ПОДОЛАННІ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО СТІЙКОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Каличева Н.Є.,
Бредіха М.А.,
Шевченко В.С.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Завантажити

Мельник Т.Ю.,
Овандер Н.Л.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантажити

Михайлова Є.В.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ СФЕРИ ОСВІТИ

Завантажити

Опанасюк Б.А.,
Кравчук Н.І.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД СВІТОВИХ КОРПОРАЦІЙ

Завантажити

Смирнова Т.А.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завантажити

Чанишева Г.І.,
Наньєва М.І.

НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Поляріна Є.С.

ФОРМИ РОБОТИ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ У ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАДАХ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Завантажити

Ровенська В.В.

УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити

Стригуль Л.С.,
Мітронічева Н.С.,
Стригуль А.А.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Деркач Ю.Б.

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Завантажити

Ільчук П.Г., Коць О.О., Кузик Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ COVID-19 НА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Завантажити

Кміть В.М., Козак Д.А.

ФІСКАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Антоненко Н.В.,
Бабич Л.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Завантажити

Будько О.В.,
Спекова О.Р.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Дзюба О.М.,
Майстер Л.А.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Кирильєва Л.О.,
Шеховцова Д.Д.,
Наумова Т.А.

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Розіт Т.В.,
Сузанська О.І.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ВИБОРУ МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Койбічук В.В.,
Дрозд С.А.

ФРОНТІРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ

Завантажити

Іванов С.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Завантажити

Назаренко С.А.,
Носань Н.С.

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ/p>

Завантажити