baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 2 (25) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Паршина О.А.,
Паршина М.Ю.,
Чумак Т.В.

ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТОВОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Голей Ю.М.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Завантажити

Іващенко М.В.

ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Клебанова Т.С.,
Рудаченко О.О.,
Панасенко О.В.

ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ НАПРУЖЕНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ (РЕГІОНУ)

Завантажити

Піхняк Т.А.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Рачинська Г.В.,
Гарасюк І.Р.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Завантажити

Романуша Ю.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити

Tarasenko Olena,
Senior Lecturer,
Vahis Olga

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN TERMS OF DECENTRALIZATION

Завантажити

Филюк Г.М., Сірик Т.О.

АНТИКРИХКІСТЬ ЯК НОВА СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бєляєва Н.С.

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Борисенко О.С.,
Фісун Ю.В.,
Чорна Д.О.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити

Бочко О.Ю.,
Кожушок Н.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ СОVID-19 ТА ВПЛИВ НА НИХ ТРЕНДІВ МАРКЕТИНГУ – 2021

Завантажити

Волошина-Сідей В.В.

АНАЛІЗ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА КОРОНАКРИЗИ

Завантажити

Вороніна А.В.,
Писаревський Б.І.

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Завантажити

Гринюк Ю.М.,
Бергер А.Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ

Завантажити

Драган О.І.,
Рудова А.Я.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Копчикова І.В.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ВТРАТАМИ

Завантажити

Лаврик І.Ф.,
Гончар Т.М.,
Височило О.М.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

Ларка Л.С.,
Павленко В.В.

ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ

Завантажити

Lyzunova Olena,
Podluzhna Natalіia,Prydatko Ella

IMPROVING THE TAX REPORTING PROCESS

Завантажити

Овсянюк-Бердадіна О.Ф.

УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОАЛІЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантажити

Потапюк І.П.,
Сазонова Т.О.
, Лисенко М.І.

КОНФЛІКТ ЯК ЗАГРОЗА МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Шулла Р.С.,
Попик М.М.

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИРЕКТ-КОСТИНГУ В АНАЛІЗІ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Маляр Е.М.,
Салюк-Кравченко О.О.

ТРАНСКОРДОННІ ТЕРИТОРІЇ ЄВРОРЕГІОНУ КАРПАТИ-УКРАЇНА В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЄКТУ «МАЛЕ КАРПАТСЬКЕ КОЛО»: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Компанець К.А.,
Литвишко Л.О.,
Малахова Ю.А.

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Серікова О.М.

ПОПИТ НА ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: РОЗВИТОК ЧИ ПЛИННІСТЬ КАДРІВ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Аберніхіна І.Г.
, Валенюк Н.В.

СПЕЦИФІКА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити

Безкровний О.В.,
Одновол Б.Л.

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Завантажити

Владика Ю.П.,
Костюк В.А.,
Охріменко В.В.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ

Завантажити

Островська Н.С.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

Завантажити

Рибіна Л.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Завантажити

Стешенко О.Д.,
Шестакова Н.В.

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Завантажити

Татарин Н.Б.,
Біда М.С., Бацман І.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантажити

Татарин Н.Б.,
Закорко К.К.,
Козарь С.О.

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити

Шалигіна І.В.,
Шалигіна А.М.

ОЦІНКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Завантажити

Шільвінська О.Л.,
Глигало Н.А, Здір В.А.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ В УКРАЇНІ

Завантажити

Яструбецька Л.С.

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ГІБРИДНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНФЛІКТ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Корженівська Н.Л.,
Сидорак Н.І.

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОСИЛЕННІ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Завантажити

Матюшко М.М.,
Слюніна T.Л.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Завантажити

Побережець О.В.,
Гусєв А.О.

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Завантажити

Рябчук О.Г.,
Батрак Т.С.

НЕОБХІДНІСТЬ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бойчук М.В.,
Скращук Л.В.,
Григорків М.В.

СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ МІНІМІЗАЦІЇ ТЕРМІНУ ДОСЯЖНОСТІ ЗАДАНОГО РІВНЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ У БАГАТОКРОКОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Завантажити

Іванов С.М.

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ

Завантажити