baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

 

 Випуск 4 (04) 2017

 Титульна сторінка

 Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

Бондар Ю.А.,
Легінькова Н.І.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити

 

 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ

Михайленко О.В.,
Литвинюк В.C.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Завантажити

Труніна І.М.,
Ліхоносова Г.С.,
Коробенко О.А.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сардак С.Э.,
Анисимова В.О.

РОЛЬ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Завантажити

Ворошилова Г.О.,
Кулик А.П.

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ   Завантажити
 

Дашевська А.А.,
Мантур-Чубата О.С.

 

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ПЕРЕДОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити

Зачасова Н.В.
Чакалов Р.К.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завантажити

 Кольцова А.С.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити 

Мардус Н.Ю.

 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІ ПОСЛУГИ

 Завантажити
 Палагута С.С. ВЗАЄМОДІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ВЕЛИКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ЇХ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

 

Сергєєва О.Р.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Атамас П.Й.,
Годько Т.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ МІСТА ДНІПРО

 

Завантажити

 

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гунько Л.А.,
Мединська Н.В.,
Колганова І.Г.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРАХ

Завантажити

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

 

Берест М.М.,
Дзеніс В.О.

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ САМООЦІНКИ ЯКОСТІ НАУКОВОЇ АКТИВНОСТІ ВНЗ

 

Завантажити

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

Демченко О.П.

PEER-TO-PEER-КРЕДИТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Завантажити

Добровольська О.В.,
Мошник Є.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 Завантажити
 Іваськевич Х.І. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ Завантажити
 

Скопова О.С.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФОНДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ Завантажити
Чемчикаленко Р.А., 

Майборода О.В.,
Кобзар К.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Юдіна (Каламбет) С.В.,
Перекопський І.М.
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

 

Бачало І.Б.

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Завантажити

 

Гальцова О.Л.

МІСТО, ЯК ПРЕДМЕТ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

Завантажити