baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 3 (26) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кібук Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕТАПІВ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ВИГІД ТА ВИТРАТ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Артьомова А.Ю.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНОМУ КОНТРОЛІ

Завантажити

Войтенко О.М.,
Чубей Т.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Журавльова А.К.,
Батракова Т.І.

СУЧАСНЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

Рудаченко О.О.,
Юр’єва С.Ю.,
Соколов Д.В.

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гальцова О.Л.,
Дмитриченко М.І.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Завантажити

Єфременко А.Г.,
Малашенко Ю.А.,
Заволока Ю.М.

СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ ЯК ІНДИКАТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Завантажити

Зайцева Л.О.

ПУБЛІЧНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ – ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити

Ігнатович Л.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Завантажити

Коробчук У.В.,
Фрішко І.О.,
Абрамова О.В.

МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Завантажити

Могилова А.Ю.,
Пономаренко Д.В.

ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ РИБОЛОВЛІ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Завантажити

Нагорний Є.І.,
Березова С.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ТЕСТУВАННЯМ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Нетудихата К.Л.,
Ковальчук Е.В.,
Ляшенко В.В.

ДІАГНОСТИКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Завантажити

Храпкіна В.В.,
Іванова А.О.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Хринюк О.С.,
Місяйло О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

Хринюк О.С.,
Солосіч О.С.

ПРОЦЕСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Пугач Ю.В.

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Грищенко Д.Г.,
Кайданович В.В.

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дропа Я.Б.,
Піхоцька М.Р.

ДІЄВІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити

Журавльова Т.О.,
Аберніхіна І.Г.

МІСЦЕ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантажити

Ізюмська В.А.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Завантажити

Компанієць М.В.,
Кисільова І.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ

Завантажити

Кушнір С.О.,
Федорець А.О.

ФАКТОРИНГ ДЛЯ ОСББ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Завантажити

Прутська О.О.

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Кандиба С.В.,
Сафонік Н.П.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Завантажити

Татарин Н.Б.,
Сарафин М.А.,
Стаднюк Х.А.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВНІ НАЙКРАЩИХ МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кушнір Л.А.,
Коркушко О.Н.,
Кушнір В.О.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ОБ’ЄКТИ

Завантажити

Наумова Т.А.,
Топоркова О.В.,
Янчева І.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Тур О.М.,
Пригара І.О.,
Новикова І.В.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ – ОСНОВА УСПІШНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: СТРАТЕГІЯ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ

Завантажити