baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 3 (32) 2022

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лапчук Б.Ю.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.

ОКРЕМІ БІХЕВІОРАЛЬНІ ІНДЕКСИ У РАМКАХ ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Буга Н.Ю.,
Ткачук С.О.

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Кравчук О.І.,
Варіс І.О.,
Дудник Є.М.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ: ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантажити

Могильна Л.М.

СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Завантажити

Назаренко С.А.,
Плесюк О.С.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА НА ЛІКВІДАЦІЙНІЙ СТАДІЇ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

Потапюк І.П.,
Дмитренко А.Р.,
Щербакова Ю.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНДИНГУ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Чуб А.В.

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Саванчук Т.М.,
Чернецька О.В.,
Губарик О.М.

УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Зомчак Л.М.,
Дереш О.М.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГОНІВ УКРАЇНИ: МОДЕЛЮВАННЯ НА ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ

Завантажити

Гальцова О.Л.,
Головніна О.Г.,
Іванова Н.Ю.,
Сьомкіна Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОБ’ЄКТУ МАРКЕТИНГУ ЦІННОСТЕЙ

Завантажити