baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 6 (29) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Андрієвська Є.В.

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Колобердянко І.І.,
Кайрачка Н.В.,
Міщенко В.В.

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КРИЗ НА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити

Куцмус Н.М.,
Пономарьова К.А.

ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ КАР’ЄРНИХ ТРАЄКТОРІЙ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завантажити

Хобта М.О.,
Ільченко В.Ю.,
Сукманюк В.М.

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Голей Ю.М.

МІЖНАРОДНИЙ, КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НОВІ РОЗДІЛИ МЕНЕДЖМЕНТУ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ

Завантажити

Даниленко-Кульчицька В.А.

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ НА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС: КРИЗА ЧИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Завантажити

Єрьоміна М.О.,
Колос С.Р.

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У БІЗНЕСІ

Завантажити

Журавльова І.В.,
Гончаренко А.С.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Тичинська А.І.,
Фаринюк Н.В.,
Буга Н.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА АВТОРИНКУ

Завантажити

Харчук О.Г.,
Постіка Б.Е.

ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гапак Н.М.,
Бойко Я.М.

МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО «МІСЦЕВА ВЛАДА – БІЗНЕС» У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кравець І.М.

ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити

Марич М.Г.,
Шум Ю.О.,
Пильнюк Д.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ НЕДОСТАТНОСТІ ВАКАНСІЇ БУХГАЛТЕРА В ДЕРЖАВНОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Абдуллаєва А.Є.,
Дунський В.В.

ОСНОВНІ ЗМІНИ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ

Завантажити

Онищенко Ю.І.,
Іванов М.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантажити

Посаднєва О.М.,
Волкова О.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ У ПЕРІОДИ ДЕСТРУКТИВНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

Завантажити

Сисоєнко І.А.,
Карлюка Д.О.,
Гузік С.І.

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Stefaniv Ihor

DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT INTENSIFICATION OF THE UKRAINE ECONOMY

Завантажити

Фурсова В.А.,
Гавриш Г.О.,
Перепелиця Ю.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити

Демченко О.П.,
Ціпцюра О.Ю.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Тесак О.В.,
Патрікі Н.П.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Завантажити

Штик Ю.В.,
Дорошук Р.І.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мержинський Є.К.,
Хорошун В.В.,
Комазов П.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЧАТ-БОТ-ТЕХНОЛОГІЇ

Завантажити