baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 4 (27) 2021

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краус К.М.,
Краус Н.М.,
Осецький В.Л.

ЦИФРОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ДИНАМІЧНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І ПОГЛИБЛЕННЯ ЙОГО ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лаврик І.Ф.,
Артемчук В.О.,
Разводовська В.О.

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гальцова О.Л.,
Селезньова О.В.,
Дмитриченко М.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БРЕНДИНГУ ЯК МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Завантажити

Клєвцєвич Н.А.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гринюк Ю.М.

НАВІГАТОР ПРИНЦИПІВ ТА СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ HR-МЕНЕДЖЕРІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ РЕКРУТИНГОВИХ АГЕНТСТВ

Завантажити

Ігнатович Л.С.,
Іванов М.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Пащук О.Б.

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ ПЕРЕД ПРОДАЖЕМ

Завантажити

Снігир Л.П.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Завантажити

Снітко Є.О.,
Завгородня Є.Є.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЙОГО РОЛЬ В ЧЕТВЕРТІЙ ПРОМИСЛОВІЙ РЕВОЛЮЦІЇ

Завантажити

Цвірко О.О.

ВПЛИВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гірна О.Б.,
Глинський Н.Ю.,
Кобилюх О.Я.

АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ ДО УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ПЕРСПЕКТИВА ЛОГІСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА, КЛІЄНТА ТА СЛАБОУРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Осіпчук А.С.

ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ЕКОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Пась Я.І.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Костишин Н.С.,
Ковальчук Ю.П.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ РУХУ ВІЗИТНИХ КАРТОК

Завантажити

Костякова А.А.

ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА: ПЛАНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Завантажити

Тесак О.В.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Пудичева Г.О.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ TOPSIS ДЛЯ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Завантажити