baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 4 (21) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Смєсова В.Л.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Piatkov Artem,
Rodionova Tatiana

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF PRIVATE, STATE AND COOPERATIVE BANKS IN GERMANY

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Згалат-Лозинська Л.О.

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БАНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Gyrka Anatoliy,
Kompaniets Viktoriya,
Kulik Alla

ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF FOLIAR FERTILIZATIONS IN THE TECHNOLOGY OF GROWING SPRING BARLEY IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN STEPPE OF UKRAINE

Завантажити

Каламан О.Б.,
Мандрикін Д.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУР СУЧАСНИХ БРЕНД-СТРАТЕГІЙ

Завантажити

Клюс Ю.І.,
Іжболдіна А.В.

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити

Ларка Л.С.,
Ковтун Д.С.,
Гордієвська А.І.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Нагорний Є.І.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕТАПАХ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ЇХ РОЗРОБЛЕННЯ

Завантажити

Постова В.В.

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Завантажити

Чабаров В.О.,
Черевата Т.М.,
Євтушок О.В.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

Завантажити

Шулла Р.С.,
Попик М.М.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Завантажити

Шумкова О.В.,
Шумков І.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

Шумкова О.В.

ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Завантажити

Ягельська К.Ю.,
Мірошниченко В.В.

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волкова О.В.,
Сисоєнко І.А.

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

Завантажити

Козьмук Н.І.,
Стецевич А.І.

СУЧАСНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Дзюба О.М.,
Майстер Л.А.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Завантажити

Попова В.Д.,
Кузь В.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.,
Дунаєвський М.С.,
Сулейманов С.-Б.

АНАЛІЗ НЕВТІЛЕНИХ АКТИВІВ НА НЕДОСКОНАЛИХ РИНКАХ

Завантажити

Койбічук В.В.,
Рожкова М.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Завантажити

Мельник М.І.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ КУЛЬТУРИ ТА СПАДЩИНИ ЯК НОВОЇ СФЕРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КРЕАТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантажити