baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 2 (19) 2020

Титульна сторінка

Зміст випуску

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Дорогань-Писаренко Л.О.,
Дорошенко А.П.,
Скубій В.О.

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Городнича К.В.,
Коляда О.В.

ОЦІНКА УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Завантажити

Назаров М.І.,
Морозова І.В.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ

Завантажити

Назаров М.І.,
Нізельська М.А.

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНФОРМАЦІЮ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Андрейченко А.В.,
Сментина Н.В.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ БЕЗВІДХОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Завантажити

Бабенко К.Є.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити

Вишневський О.С.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ «ЧОРНИХ ЛЕБЕДІВ»

Завантажити

Гальцова О.Л.,
Папаїка І.О.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити

Гончаренко О.Г.,
Сіренко К.Ю.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Морозова О.С.,
Морозов О.В.

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Завантажити

Рожко Н.Я.

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ В УКРАЇНІ

Завантажити

Сиротюк Г.В.

СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАДНИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бугріменко Р.М.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Завантажити

Винничук Р.О.,
Тичинська Л.О.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ EQ-BOOST ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Завантажити

Гаркуша В.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

Головко О.Г.,
Шопіна А.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

Ігнатюк В.В.,
Малахова Ю.А.,
Сукманюк В.М.

СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

Карнаушенко А.С.

КАВОВА ІНДУСТРІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Завантажити
Красношапка В.В.,
Бузинник Ю.С.
АНАЛІЗ РИЗИКОВАНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У РОЗРІЗІ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВАЛТЕКС-МАРКЕТИНГ ПЛЮС» Завантажити
Ляліна Н.С.,
Матвієнко-Біляєва Г.Л., Панчук А.С.
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛОГІСТИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити
Мельничук Г.С.,
Мамалига В.О.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Ревенко Н.Г.,
Надточій І.І.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Скачкова І.А.,
Бичкова Л.А.,
Юношева Ю.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛАДНАННЯМ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Завантажити
Skorokhod Iryna,
Khirova Viktoria
METHODICAL PRINCIPLES FOR COMPETITIVENESS ESTIMATION Завантажити
Юськевич А.І.,
Легкий О.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Боровік Л.В.,
Танклевська Н.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Завантажити
Новосад О.В. ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ХАБУ НА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Завантажити
Чорна О.Ю.,
Христенко Л.М.
ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Wen Mingming,
Mamonov Kostiantyn,
Kondratyuk Ivan
FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TERRITORIES: EXPERIENCE OF COASTAL REGIONS OF CHINA Завантажити
Kozlovska Anna,
Kirilieva Anastasiia
FORMATION OF AN EFFECTIVE POLICY OF “GREEN” INVESTMENT AS A PRIORITY DIRECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY Завантажити
Предун К.М. АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Андрійчук Ю.А., Р
існа Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Білоцька І.А. РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Булюк В.В. ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ: ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ КОН’ЮНКТУРНІ КОЛИВАННЯ Завантажити
Коцюрубенко Г.М.,
Іоргачова М.І.,
Ковальова О.М.
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ПІВДЕННОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ) Завантажити
Polishchuk Vadym DANGER OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19 DISTRIBUTION IN THE WORLD AND IN UKRAINE AND POSSIBLE COUNTERMEASURES Завантажити
Суханова А.В.,
Суханова Д.Ю.
СВІТОВА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Шалигіна І.В.,
Лук’яненко Т.І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.І.,
Яковенко О.І.,
Муренко Т.О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ У СФЕРІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ: ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Завантажити
Бержанір І.А.,
Бержанір А.Л.,
Ящук Т.А.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Бондаренко Т.Ю.,
Руденко О.В.
ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Бразілій Н.М.,
Крот Ю.М.,
Пастернак Я.П.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ АУТСТАФІНГУ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ Завантажити
Занько Б.М. ОБЛІКОВІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ Завантажити
Коблянська О.І.,
Круглік К.М.

ОЦІНКИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ

Завантажити

Людвенко Д.В.

СКЛАДОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТВАРИННИЦТВА

Завантажити

Поліщук І.Р.,
Кісенко А.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантажити

Хоменко Л.М.,
Авраменко О.І.

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОБЛІКУ

Завантажити