baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 4 (36) 2023

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ковальчук Т.Г.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

Хитра О.В.,
Терещенко Т.В.

ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Letunovska Nataliia,
Kashcha Mariia,
Smiianov Vladyslav,
Yefimenko Alina

EVALUATION OF COUNTRIES’ HEALTH SYSTEMS EFFECTIVENESS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC INFLUENCE ON MACROECONOMIC STABILITY

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андріїв Н.М.,
Яворська Т.В.,
Дуфенюк О.М.

СИНЕКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Варіс І.О.,
Кравчук О.І.,
Бацман І.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити

Гірна О.Б.

АДАПТАЦІЯ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН «ПОСТАЧАЛЬНИК-СПОЖИВАЧ» ДО УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ

Завантажити

Зачосова Н.В.,
Воронова З.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ВІЙНИ

Завантажити

Коваленко Ю.О.

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завантажити

Перевозова І.В.,
Гринів П.М.,
Ластовець О.І.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИДОБУВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити

Седіков Д.В.,
Бредихіна Д.М.,
Захарченко А.Д.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ

Завантажити

Шостак Л.В.,
Федонюк А.А.,
Бегун С.І.

СТАТИСТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Шульц С.Л.,
Войтенко О.А.,
Озарко К.С.

ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ПРОДУКТИВНІЙ СПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ватуляк Р.Я.,
Петик Л.О.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити

Петик Л.О.,
Нурієва В.Р.

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити

Юдіна С.В.,
Гуржий Т.О.,
Жюдіт Ф.М.

СТРАХОВІ ФОНДИ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Поліщук Н.В.,
Яцуляк М.В.

ВИКЛИКИ ТА ЗМІНИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Завантажити

Світенко М.Г.,
Саванчук Т.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантажити