baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 2 (34) 2023

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Батракова Т.О.,
Федорець А.О.

ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БОЛГАРІЄЮ

Завантажити

Кальченко Т.В.

ЕЛІТИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Головніна О.Г.,
Гальцова О.Л.,
Сьомкіна Т.В.

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПТУ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Завантажити

Разінкін Н.С.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК СКЛАДОВА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андріїв Н.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

Завантажити

Бєлова Т.Г.,
Крайнюченко О.Ф.,
Лелека О.О.

СТРАТЕГІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Боришкевич І.І.,
Якубів В.М.

БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГО «ШКОЛА БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

Завантажити

Строченко Н.І.,
Ковальова О.М.

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ЙОГО ОЦІНКИ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Сіренко К.Ю.,
Шабардіна Ю.В.,
Любич О.А.

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Коцюрубенко Г.М.

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Завантажити