baner0

 

baner1

 

unnamed

 

images

 

banner c111 

 

StrikePlagiarism

Випуск 1 (30) 2022

Титульна сторінка

Зміст випуску

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Комаринець С.О.,
Михальчишин Н.Л.,
Машталір С.Г.

РУПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ТУРИЗМОМ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

Фрунза С.А.,
Жолонко Т.В.,
Гавриш Г.О.

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Мірзоєва Т.В.,
Ткач Н.М.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОНОПЛЯРСТВА

Завантажити

Кириленко В.І.,
Чалюк Ю.О.

ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ КРАЇН ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бірбіренко С.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ

Завантажити

Blyznyuk Tetiana

LEADERSHIP TYPES: CROSS-CULTURAL ASPECTS

Завантажити

Давидюк Ю.В.,
Ярмолюк Д.І.,
Соловей А.І.

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити

Ільченко В.М.

ІННОВАЦІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантажити

Ільченко Т.В.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Завантажити

Каличева Н.Є.,
Масан В.В.,
Лобанова Є.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Завантажити

Качан Г.М.

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

Завантажити

Rostovtsev Serhii

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MARKETING IN RESTAURANT BUSINESS

Завантажити

Федірець О.В.,
Стовба В.О.,
Солодчук Т.В.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Серьогіна Н.В.,
Хаджикова О.П.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Камишникова Е.В.,
Овчаренко Д.Д.

УПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Варцаба В.І.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Завантажити

Гетманець О.П.,
Чорна А.М.,
Сядриста І.І.

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Завантажити

Заславська О.І.

АНАЛІЗ РОЗРИВІВ ЛІКВІДНОСТІ ЯК МЕТОД ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ (НА ПРИКЛАДІ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»)

Завантажити

Купира М.І.,
Матюк Л.В.,
Струк Ж.О.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лобачева І.Ф.,
Коцеруба Н.В.,
Поліщук Н.В.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити

Скора Н.Є.,
Свічкар Н.М.,
Загорельська Т.Ю.

КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Завантажити

Шмиголь Н.М.,
Гальцова О.Л.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Куруджи Ю.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДУОПОЛІЇ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ

Завантажити